ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

capodicorfu16-1188_result
capodicorfu16-1188_result
capodicorfu16-1188_result
capodicorfu16-1188_result
placeholder
placeholder

Πολιτική Απορρήτου

placeholder

Εισαγωγή

Στον Όμιλο Hotels and Resorts σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας και δεσμευόμαστε να διασφαλίζουμε την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων που μας παρέχετε.

Με την παρούσα Πολιτική Προστασίας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, τους σκοπούς και τα χαρακτηριστικά της επεξεργασίας μας, αλλά και για τα δικαιώματα σας και τις επιλογές που μπορείτε να κάνετε αναφορικά με τη χρήση και την προστασία των δεδομένων σας.

Αναλαμβάνουμε την ευθύνη να επεξεργαζόμαστε και να προστατεύουμε σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας μας και την σχετική νομοθεσία. Όλα τα hotels και resorts του Ομίλου μας ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής μας και φροντίζουν η προστασία της ιδιωτικότητάς σας να είναι πάντα στο προσκήνιο!

 

Τι κατηγορίες δεδομένων συλλέγουμε

Ο Όμιλος Hotels and Resorts ενδέχεται να επεξεργαστεί τις παρακάτω κατηγορίες προσωπικών σας δεδομένων:

 • προσωπικά στοιχεία: όνομα, επώνυμο, αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, γένος, ημερομηνία γέννησης, εθνικότητα

 • στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση (email)

 • στοιχεία πληρωμών: στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας

 • στοιχεία που σχετίζονται με τη συμμετοχή σας στο Loyalty προγραμμά μας

 • στοιχεία σχετικά με τη διαμονή σας: ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης, αγαθά και υπηρεσίες που προτιμήσατε, συμμετοχή και group πελατών

 • τις κριτικές και την αξιολόγησή σας για την ποιότητα της διαμονής και των υπηρεσιών μας

 • πληροφορίες που μας παρέχετε για την εκπλήρωση ιδιαίτερων αιτημάτων και επιθυμιών κατά τη διάρκεια της διαμονή σας

 • κάθε είδους προσωπικά δεδομένα που επιλέγετε να μοιράζεστε μαζί μας με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση σας

 

Πώς συλλέγουμε τα δεδομένα σας

Ο Όμιλος Hotels and Resorts συλλέγει προσωπικά σας δεδομένα:

 • απευθείας από εσάς:

 1. από τις καταχωρίσεις που πραγματοποιείτε στις ιστοσελίδες μας, είτε για κρατήσεις, είτε για ενημέρωση σχετικά με τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες των ξενοδοχείων μας

 2. από την καταχώριση των στοιχείων σας στην υποδοχή των ξενοδοχείων μας κατά την άφιξή σας

 3. από στοιχεία που παρέχετε στους υπαλλήλους μας κατά διάρκεια της διαμονής σας στις εγκαταστάσεις μας για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας

 • από ταξιδιωτικούς πράκτορες με τους οποίους συνεργάζεται ο Όμιλος

 • από ηλεκτρονικές πλατφόρμες, μέσω των οποίων πραγματοποιείτε την επικοινωνία σας μαζί μας ή και τις κρατήσεις σας

Σε καμία περίπτωση, δεν συλλέγουμε ούτε επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα που δεν έχουν παρασχεθεί με την συγκατάθεσή σας.

 

Για ποιους λόγους συλλέγουμε τα δεδομένα σας

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για την εκπλήρωση των παρακάτω τιθέμενων σκοπών και μόνο:

 • για να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις προς εσάς και να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και τη διαμονή που σας υποσχεθήκαμε

 • για να συμμορφωθούμε σε υποχρεώσεις που μας επιβάλλονται από τη νομοθεσία, τις Δικαστικές ή Εποπτικές Αρχές

 • για ενημερωτικούς, ερευνητικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς, μόνο εφόσον έχουμε εξασφαλίσει τη συναίνεσή σας

Διατηρούμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο απαιτείται προς την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών και, σε κάθε περίπτωση, μέχρι να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας ή να φέρετε αντίρρηση στην επεξεργασία.

 

Μέτρα και εγγυήσεις προστασίας της ασφάλειας των δεδομένων σας (security measures)

Αναβαθμίζουμε τις πολιτικές μας προκειμένου να συμμορφωθούμε στο νέο νομικό περιβάλλον προστασίας δεδομένων. Λαμβάνουμε κατάλληλα και πρόσφορα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας.

Αποτρέπουμε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα δεδομένα σας, ενώ το σύνολο των μελών του προσωπικού μας δεσμεύεται βάσει εμπιστευτικού εχεμύθειας να διασφαλίσει το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων.

Δεν γνωστοποιούμε ούτε μεταβιβάζουμε τα στοιχεία σας σε τρίτα πρόσωπα παρά μόνο στο πλαίσιο των συμβατικών μας σχέσεων με τους συνεργάτες μας και για την εκπλήρωση συγκεκριμένων σκοπών. Σε κάθε περίπτωση,φροντίζουμε, ώστε όλοι οι συνεργάτες μας, με τους οποίους ενδεχομένως μοιραζόμαστε κατηγορίες δεδομένων σας, να συμμορφώνονται με την σχετική με την προστασία των δεδομένων νομοθεσία και να λαμβάνουν, με τη σειρά τους, όλες τις απαραίτητες εγγυήσεις για την εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των δεδομένων σας. Ακόμη, κατ’ εξαίρεση ενδέχεται να αποκαλύψουμε δεδομένα σας σε Δικαστικές ή Εποπτικές Αρχές στο πλαίσιο της συμμόρφωσής μας σε υποχρέωση που μας επιβάλλεται εκ του νόμου.

 

Δικαιώματα

Έχετε τα παρακάτω δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα σας που επεξεργαζόμαστε. Μπορείτε:

 • να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας ως προς τη χρήση δεδομένων σας για διαφημιστικούς ή ενημερωτικούς ή κάθε άλλου είδους σκοπούς

 • να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά το είδος της επεξεργασίας που υφίστανται τα δεδομένα σας από εμάς και να έχετε πρόσβαση σε αυτά

 •  να ζητήσετε να διορθώσουμε ή επικαιροποιήσουμε τα δεδομένα σας σε περίπτωση που είναι ανακριβή ή ελλιπή

 • να ζητήσετε την πλήρη και οριστική διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία μας

 • να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει η σχετική νομοθεσία

 • να ζητήσετε αντίγραφο του συνόλου ή μέρους των δεδομένων σας σε κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από τα μηχανήματα μορφή

Δεσμευόμαστε να ικανοποιήσουμε τα αιτήματά σας δωρεάν το συντομότερο δυνατό και, σε κάθε περίπτωση, εντός 30 ημερών από την υποβολή τους. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για 60 ημέρες, ανάλογα με την πολυπλοκότητα και το πλήθος των αιτημάτων.

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε, επίσης, να απευθύνετε τα παράπονα και τις ανησυχίες σας σχετικά με τη χρήση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Προσ ωπικού Χαρακτήρα.

Επικοινωνία

Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας, να εκφράσετε οποιαδήποτε απορία ή παράπονο, αλλά και για να αξιολογήσετε την Πολιτική Προστασίας μας, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση info-cdc@ellaresorts.com, ή να μας αποστέλλετε τα αιτήματά σας ταχυδρομικώς στην διεύθυνση Ιάσωνος Σωσιπάτρου 47, 49100 , Κέρκυρα.

 

Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας ενδέχεται να τροποποιηθεί στο μέλλον. Κάθε αλλαγή ή προσθήκη σε αυτή θα αναρτάται στην ιστοσελίδα μας, ώστε να είστε πάντοτε ενημερωμένοι για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τα δεδομένα σας. Καμία τροποποίηση της πολιτικής μας δεν θα εφαρμοστεί πριν τη σχετική ανάρτηση και ενημέρωσή σας.